Đội ngũ quản lý

 

Ông Trần Châu Danh

Tổng Giám đốc
kiêm Giám đốc Đầu tư
   


Ông Masafumi Takeshita

Phó Giám đốc – Trưởng Bộ phận Kế hoạch Công ty và Quản trị Rủi ro
   


Ông Đặng Nguyễn Trường Tài

Phó Giám đốc Đầu tư Cổ phiếu
 
 

Bà Trần Thị Thu Hà

Phó Giám đốc Đầu tư Trái phiếu
 
 


Ông Đặng Vị Thanh

Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh
 


   • Gửi bạn bè
  • In