Hội đồng Thành viênChủ tịch

Ông Takashi Fujii
Chủ tịch Dai-ichi Life Việt Nam
   Thành viên

Ông Shigeo Tsuyuki

Phó Tổng giám đốc Dai-ichi Life Nhật Bản
   


Thành viên

Ông Trần Đình Quân

Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam
   
 
 
Thành viên
Ông Seigo Fujimaru

Phó Tổng Giám đốc Điều hành Dai-ichi Life Việt Nam
  
 
 
Thành viên
Ông Trần Châu Danh

Tổng Giám đốc Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
  


  • Gửi bạn bè
  • In