Quản lý quỹ Dai-ichi life VN

UBCKNN cấp phép thành lập và hoạt động
ngày 10/02/2014 – Số giấy phép 53/GP-UBCK
Hoạt động chính thức từ ngày 01/07/2014

Vốn điều lệ: 25 tỷ VNĐ

Người đại diện theo pháp luật:
Ông Trần Châu Danh - Tổng Giám đốc

Nghiệp vụ kinh doanh:
- Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
- Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
Quản lý quỹ Dai-ichi life VN
Thông tin đang cập nhật!
  • Gửi bạn bè
  • In