Quỹ (Thành viên) Đầu tư Cổ phiếu Dai-ichi Life Việt Nam (đã đóng)

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN-EMF) được cấu trúc theo dạng Quỹ Thành viên dạng Đóng, đã được đăng ký và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận đăng ký thành lập, theo Giấy chứng nhận Số 229/TB-UBCK ngày 30 tháng 12 năm 2014.

Quỹ hướng đến mục tiêu tăng trưởng tài sản và vốn đầu tư của các thành viên là nhà đầu tư của quỹ trong giai đoạn trung đến dài hạn, bằng cách đầu tư chủ yếu vào danh mục cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chiến lược đầu tư của DFVN-EMF là sự kết hợp giữa tăng trưởng và giá trị, trong đó, các cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn chiếm tỷ trọng lớn. Quỹ sẽ đầu tư vào một danh mục đa dạng hóa bao gồm các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng như Tài chính (Ngân hàng), Hàng hóa, Tiêu dùng, Bất động sản, Tập đoàn đa ngành và các lĩnh vực ngành nghề khác.

Quyết định đầu tư dựa trên cơ sở thông tin tổng hợp, bao gồm đánh giá tổng quan về triển vọng kinh tế, báo cáo phân tích cơ bản về doanh nghiệp và về thị trường chứng khoán. DFVN-EMF tìm kiếm các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, tiềm năng tăng trưởng vượt trội và có hệ thống quản trị doanh nghiệp vững mạnh.

Thông tin tổng quát về quỹ DFVN – EMF

Giấy chứng nhận Số

229/TB-UBCK ngày 30 tháng 12 năm 2014

Tên Tiếng Việt

Quỹ (Thành Viên) Đầu tư Cổ phiếu Dai-ichi Life Việt Nam

Tên Tiếng Anh

Dai-ichi Life Vietnam Equity Member Fund

Tên viết tắt

DFVN – EMF

Địa chỉ liên hệ

149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, TP. HCM, Việt Nam

Thời hạn hoạt động

3 năm (có thể gia hạn, tùy vào quyết định của Đại hội Thành viên)

Vốn Điều lệ

50 tỷ đồng (Năm mươi tỷ đồng)

Công ty QLQ

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam

Ngân hàng Lưu ký

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)