Quản lý Danh mục Đầu tư Chứng khoán

Những khách hàng đang tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp giúp họ trong các quyết định phân bổ cơ cấu tài sản đầu tư và lựa chọn cổ phiếu, có thể đầu tư thông qua các danh mục chọn lọc điển hình mà chúng tôi đã xây dựng. Các danh mục đầu tư này phản ánh những nhận định của DFVN chúng tôi về chiến lược phân bổ tài sản và lựa chọn cổ phiếu đầu tư. Các danh mục này được đa dạng hóa, quản lý chủ động và được xây dựng nhằm tối ưu hóa lợi nhuận, phù hợp với nhiều nhóm Nhà đầu tư khác nhau về mục tiêu và khẩu vị rủi ro, từ phong cách bảo thủ đến mạo hiểm táo bạo.

Thông qua dịch vụ Quản lý Danh mục Đầu tư của DFVN, chúng tôi cam kết dành ra đầy đủ nguồn lực hỗ trợ cho Người quản trị danh mục (Portfolio Manager), người chịu trách nhiệm quản lý tài khoản của khách hàng. Chúng tôi thực hiện báo cáo cho Nhà đầu tư theo định kỳ, qua đó, Nhà đầu tư vẫn theo dõi được hoạt động đầu tư và có thể tập trung thời gian cho những công việc khác quan trọng hơn.

Dịch vụ này có quy định mức đầu tư tối thiểu trên mỗi tài khoản tùy theo quy định tại Hợp đồng ủy thác và loại tài sản đầu tư, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu hay kết hợp.


 
Lợi ích mang lại cho Nhà đầu tư
Một danh mục đầu tư được “may đo” riêng biệt nhằm có thể đáp ứng được mục tiêu đầu tư, khẩu vị rủi ro, thời hạn đầu tư và các nhu cầu tài chính riêng có của từng khách hàng.

Những khách hàng nào có thể cân nhắc sử dụng dịch vụ Quản lý Danh mục Đầu tư này của chúng tôi?
• Các tổ chức, doanh nghiệp gia đình và các cá nhân có tài sản lớn
• Các khách hàng mong muốn sử dụng dịch vụ quản lý danh mục đầu tư chuyên nghiệp của chúng tôi.
Quý khách hàng quan tâm và có nhu cầu về Dịch vụ này, vui lòng liên lạc văn phòng chính của chúng tôi tại TP. Hồ Chí Minh hoặc qua thư điện tử gửi đến dfvn@dai-ichi-life.com.vn