Đầu tư thông qua Quỹ có rủi ro thấp hơn

Là Nhà đầu tư, Bạn luôn mong muốn đạt được lợi nhuận đầu tư tối ưu nhất, nhưng có thể Bạn không có đủ nguồn lực cần thiết để đảm bảo thành công. Bạn cần có thời gian, kiến thức và kinh nghiệm để quyết định đầu tư (mua) cổ phiếu nào và khi nào thoái vốn (bán đi). Thực tế cho thấy, nhiều người phó mặc cho may rủi và đầu cơ, chỉ một số ít trong số họ may mắn “thắng lớn” trong khi phần lớn khác thì không được như vậy. Trong bối cảnh đó Quỹ đầu tư ra đời và Bạn có thêm lựa chọn phương thức tham gia thị trường. Đầu tư thông qua Quỹ mang lại cho Bạn các lợi ích sau: 

Rủi ro thấp hơn nhờ danh mục đầu tư đa dạng hóa
Đa dạng hóa làm giảm rủi ro thua lỗ trong đầu tư bằng cách phân tán vốn đầu tư vào nhiều loại tài sản, chứng khoán, lĩnh vực ngành nghề đầu tư và khu vực địa lý khác nhau. Một Quỹ đầu tư có thể đầu tư cùng lúc vào một danh mục gồm hàng chục loại chứng khoán riêng lẻ, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ thị trường tiền tệ khác. Chính vì vậy, nếu có một cổ phiếu (công ty) nào đó mang lại kết quả không như kỳ vọng, lợi nhuận từ các khoản đầu tư khác còn lại có thể bù đắp khoản thua lỗ đó. Rất hiếm khi xảy ra trường hợp tất cả các cổ phiếu đều sụt giảm cùng lúc với cùng tỷ lệ như nhau.

Quản lý đầu tư chuyên nghiệp

Quỹ được quản lý bởi một đội ngũ đầu tư chuyên nghiệp làm việc toàn thời gian, chịu trách nhiệm thực hiện các tác vụ hàng ngày của việc quản lý danh mục đầu tư. Vì vậy, Nhà đầu tư không cần phải theo dõi từng loại chứng khoán mà Quỹ đầu tư vào. Thông qua việc phân tích hiệu quả hoạt động và đánh gia triển vọng của các công ty và tổng quan nền kinh tế, đội ngũ chuyên viên này có thể đưa ra các quyết định đầu tư phù hợp, đáp ứng được mục tiêu đầu tư của Quỹ. Đây là tiến trình công việc thường xuyên, liên tục cần có thời gian và năng lực chuyên môn, mang lại giá trị gia tăng cho Nhà đầu tư vào Quỹ.

Nhiều lựa chọn
Có nhiều loại Quỹ mở khác nhau về mục tiêu đầu tư có thể phù hợp và đáp ứng các nhu cầu đầu tư đa dạng của khách hàng. Nhà đầu tư có thể thảo luận với chuyên viên tư vấn của mình để có lựa chọn Quỹ đầu tư phù hợp nhất với nhu cầu và mục tiêu tài chính của mình.

Phù hợp với khả năng tài chính
Khách hàng thông thường có thể bắt đầu đầu tư thông qua Quỹ mở vì nó không đòi hỏi số tiền đầu tư ban đầu quá lớn. Quỹ thường giao dịch (mua và bán) với quy mô lớn, nên có ưu thế về cơ hội và chi phí. Khách hàng có thể đầu tư ban đầu với một số tiền nhỏ, một cách định kỳ, thường xuyên thông qua chương trình đầu tư có hệ thống mà Công ty cung cấp.

Thanh khoản
Với Quỹ mở, khách hàng có thể yêu cầu Quỹ mua lại một phần hay toàn bộ khoản đầu tư của mình bất cứ khi nào, và nhận lại số tiền tương ứng giá trị tài sản ròng của Quỹ. Các công ty quản lý quỹ ở Việt Nam đã và đang nỗ lực cải thiện quy trình giao dịch, thủ tục và phát triển các công cụ trợ giúp, nhằm giúp Nhà đầu tư giao dịch chứng chỉ quỹ hiệu quả hơn và tiền (bán chứng chỉ quỹ) có thể về tài khoản của họ càng nhanh càng tốt.

Minh bạch
Các tài liệu của Quỹ, báo cáo hoạt động và kết quả đầu tư của Quỹ đều được xem xét bởi Ngân hàng giám sát của Quỹ và được công bố công khai trên trang thông tin điện tử (Website) của Công ty quản lý quỹ, và như vậy, Nhà đầu tư có thể dễ dàng theo dõi và giám sát hoạt động của Quỹ.

Quy định pháp luật chặt chẽ và bảo vệ nhà đầu

Tất cả các Quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam đều phải xin Giấy phép Thành lập và Hoạt động hoặc đã được xác nhận đăng ký (đối với Quỹ Thành viên) với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Hoạt động của Quỹ phải tuân thủ nghiêm ngặt các Điều kiện, Điều khoản quy định trong Điều lệ Quỹ và quy định pháp luật liên quan. Hoạt động của Quỹ cũng chịu sự giám sát của UBCKNN và của Ngân hàng Giám sát Quỹ.