Nhảy đến nội dung
Kiến thức cơ bản về Quỹ

QUỸ MỞ MANG LẠI CHO NHÀ ĐẦU TƯ LỢI ÍCH GÌ?

Đầu tư vào quỹ mở là lựa chọn tốt cho mục tiêu đầu tư và tiết kiệm trong dài hạn nhờ các ưu điểm:
· Quản lý đầu tư chuyên nghiệp
· Tối ưu hóa lợi nhuận và rủi ro nhờ danh mục đầu tư đa dạng hóa
· Thanh khoản cao và linh hoạt
· Thông tin minh bạch, bảo vệ quyền lợi NĐT
· Phù hợp với mọi khả năng tài chính
· Cách tham gia đơn giản, tiết kiệm thời gian