Nhảy đến nội dung

Hiệu quả hoạt động

Lợi suất đầu tư (%)

Tại ngày 31/08/2020 NAV/CCQ (VNĐ) 1 tháng 6 tháng Từ đầu năm 2020 Từ lúc giải ngân (10/01/2019)
DFVN-CAF 9.803,31 11,76% 0,01% -6,08% -1,97%
VN-Index 881,65 (*) 10,43% -0,06% -8,26% -1,85%
VN100 795,94 (*) 10,65% 0,10% -6,09% -3,26%
So với VN-Index - 1,33% 0,07% 2,17% -0,11%
So với VN100 - 1,12% -0,09% 0,01% 1,30%

(*) Chỉ số VN-Index và VN100

Tại ngày:
NAV/CCQ (VNĐ)

Thay đổi so với kỳ trước (VNĐ)

Thay đổi so với kỳ trước (%)


Từ
Đến

Giá trị tài sản ròng (NAV)/CCQ

Danh mục đầu tư

Phân bố tài sản theo ngành

10 cổ phiếu tiêu biểu