Nhảy đến nội dung
  • Giám đốc Điều hành Dai-ichi Life Holdings, Inc.
 

Ông Norimitsu Kawahara

Giám đốc Điều hành Dai-ichi Life Holdings, Inc.
Tổng Giám đốc ASIA PACIFIC

 

  • Vice Chairman of Dai-ichi Life Holdings, Inc
 

Ông Takashi Fujii

Chủ tịch DLI ASIA PACIFIC PTE. LTD.
Chủ tịch Danh dự Dai-ichi Life Việt Nam

 

  • Member council cum General Director of Dai-ichi Life Vietnam
 

Ông Trần Đình Quân

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam
Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam

 

  • Member council cum Deputy General Director of Dai-ichi Life Vietnam
Thành viên

Ông Seigo Fujimaru

Thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc Điều hành Dai-ichi Life Việt Nam

 

  • General Director of Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company
 

Ông Trần Châu Danh

Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam