Nhảy đến nội dung
banner-openfund

MỨC SINH LỢI QUỸ MỞ

Công cụ này giúp bạn tính toán mức sinh lợi và giá trị đầu tư của mình khi đầu tư vào quỹ mở

Vui lòng cho biết bạn dự định đầu tư bao nhiêu tiền, quỹ nào, trong bao lâu để phân bổ.
Công cụ này sẽ ước tính lợi nhuận dự kiến cho khoản đầu tư của bạn

Tổng số tiền đầu tư (VNĐ)

Tỷ lệ phân bổ vào Quỹ DFVN-CAF

Mức sinh lời kì vọng của Quỹ DFVN-CAF

Tỷ lệ phân bổ vào Quỹ DFVN-FIX

Mức sinh lời kì vọng của Quỹ DFVN-FIX

Tỷ lệ phân bổ vào Quỹ 3

Mức sinh lời kì vọng của Quỹ 3

Thời gian đầu tư dự kiến (năm)


Ghi chú: Bộ công cụ tính toán chỉ đưa ra kết quả dựa trên lãi suất ước tính. Trong thực tế, con số có thể không chính xác như kết quả. Bạn cần tham khảo với chuyên gia tài chính để có thông tin chính xác hơn (lãi suất, lợi nhuận kỳ vọng ...) về các sản phẩm tiết kiệm hoặc đầu tư của bạn trước khi đưa ra quyết định