Nhảy đến nội dung

Thông tin chung

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN-EMF) được cấu trúc theo dạng Quỹ Thành viên dạng Đóng, đã được đăng ký và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận đăng ký thành lập, theo Giấy chứng nhận Số 229/TB-UBCK ngày 30/12/2014.

Quỹ hướng đến mục tiêu tăng trưởng tài sản và vốn đầu tư của các thành viên là nhà đầu tư của quỹ trong giai đoạn trung đến dài hạn, bằng cách đầu tư chủ yếu vào danh mục cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chiến lược đầu tư của DFVN-EMF là sự kết hợp giữa tăng trưởng và giá trị, trong đó, các cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn chiếm tỷ trọng lớn. Quỹ sẽ đầu tư vào một danh mục đa dạng hóa bao gồm các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng như Tài chính (Ngân hàng), Hàng hóa, Tiêu dùng, Bất động sản, Tập đoàn đa ngành và các lĩnh vực ngành nghề khác.

Quỹ DFVN-EMF có thời hạn hoạt động 03 năm và đã được giải thể theo quy định vào ngày 25 tháng 12 năm 2017 với lợi nhuận lũy kế đạt 44% tính từ ngày giải ngân đầu tiên vào 21 tháng 01 năm 2015.

 

  Loại quỹ   Quỹ thành viên
  Giấy chứng nhận Số   229/TB-UBCK ngày 30/12/2014
  Tên tiếng Việt  Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN-EMF)
  Thời hạn hoạt động   03 năm
  Vốn điều lệ   50 tỷ đồng (Năm mươi tỷ đồng)
  Công ty QLQ   DFVN
  Ngân hàng Lưu ký   Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)