Nhảy đến nội dung
DFVN FIXED INCOME FUND

Hiệu quả hoạt động

Lợi suất đầu tư (%)

Tại ngày 31/11/2021 NAV/CCQ (VNĐ) 1 tháng 3 tháng 6 tháng 2021 Từ lúc giải ngân (04/02/2021)
DFVN-FIX n/a n/a n/a n/a n/a n/a
VN-Index n/a n/a n/a n/a n/a n/a

(*) Ghi chú

Tại ngày:
NAV/CCQ (VNĐ)

Thay đổi so với kỳ trước (VNĐ)

Thay đổi so với kỳ trước (%)


Từ
Đến

Giá trị tài sản ròng (NAV)/CCQ

Danh mục đầu tư

Phân bổ tài sản

Danh mục tiêu biểu