Nhảy đến nội dung
Personal Development

Phát Triển Bản Thân

Phát triển nhân viên luôn là một trong những mục tiêu hàng đầu của DFVN. Với chính sách đào tạo và phát triển, chúng tôi mong muốn xây dựng văn hóa học tập kỹ lưỡng, trong đó mỗi nhân viên có trách nhiệm đồng hành cùng DFVN cùng với sự phát triển nghề nghiệp của mình, để không chỉ thực hiện tốt công việc hiện tại mà còn đảm nhận vị trí thách thức hơn trong tương lai.